Voordelen

Voordelen:

 • Uw woning is definitief verkocht.
  Een verkoop aan DirectVerkopen.nl geeft direct zekerheid. Als u akkoord gaat met ons voorstel wordt er een koopovereenkomst opgemaakt zonder ontbindende voorwaarden voor ons. Na ondertekening van de koopakte is uw huis dus definitief verkocht. U weet dus waar u aan toe bent!

 • Geen marktrisico.
  We leven in een dynamische tijd. Economische en politieke omstandigheden kunnen in korte tijd drastisch veranderen. De meest recente economische crisis is daar een voorbeeld van. Met een verkoop aan Directverkopen.nl bent u gevrijwaard van ieder risico.

 • Direct een aanbetaling.
  Na ondertekening van de koopakte doen wij direct een aanbetaling ter grootte van 10% van de koopsom. Dat bedrag storten wij op een rekening van de notaris. Deze aanbetaling kan (mits uw resthypotheek dat toelaat) binnen een week door de notaris aan u worden uitbetaald. Desgewenst kan er ook een hoger bedrag worden aanbetaald.
  Handig voor de aanbetaling, verbouwing of inrichting van uw nieuwe huis!

 • U bepaalt de verhuisdatum.
  Bij verkoop aan een particulier is de opleveringsdatum vaak een heikel punt. Een koper zit met de beperkte geldigheidsduur van zijn hypotheekofferte en wil bovendien zijn verhuizing plannen. Dat is voor u natuurlijk lastig als u nog geen ander huis heeft of als de oplevering van uw nieuwe woning nog niet bekend is.
  Bij verkoop aan Directverkopen.nl bepaalt u zelf wanneer u verhuist.
  De opleverdatum wordt afgestemd op uw plannen en vastgelegd in de koopakte.
  Zo voorkomt u de rompslomp en extra kosten van een verhuizing naar een tijdelijk adres.
  Een snelle of direct oplevering en overdracht is natuurlijk ook mogelijk als u al bent verhuisd.

 • Geen dubbele lasten en geen leegstand risico.
  Omdat uw huis definitief is verkocht loopt u geen risico (meer) op 2 huizen. Dus geen dubbele lasten en geen inbraak- en kraakrisico’s (meer) van het leegstaande huis.

 • Ook als u al een makelaar heeft.
  Ook als u de verkoop van uw woning al heeft toevertrouwd aan een makelaar kunt u vrijblijvend bij ons informeren of wij interesse hebben in uw woning. Het spreekt vanzelf dat u kunt rekenen op onze uiterste discretie en dat wij, zonder uw toestemming, nooit contact zullen opnemen met uw makelaar. Uiteraard kunt u ook uw makelaar vragen om met ons te bellen.